Sunday, October 20, 2013

Apam Palkadot - HANA, Nilai


Apam Palkadot 150pcs RM60.00

Tempahan HANA dari Nilai.
Terima kasih kepada HANA

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Apam Pelangi - ZUE, Nilai


Apam Pelangi RM20.00

Tempahan ZUE dari NILAI.
Terima kasih kepada ZUE

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Tempahan - INA, Salak Tinggi


Kek Pelangi RM22.00
Apam Pelangi RM20.00
Kek Blueberry RM40.00/1kg
Puding Triffle saiz L - RM35.00

Tempahan INA dari Salak Tinggi.
Terima kasih kapada INA

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA


Apam Pelangi - MASITA, Putrajaya


Apam Pelangi RM20.00

Tempahan Masita dari Putrajaya
Terima kasih kepada MASITA

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Pelangi - ZIHAN, Sepang.


Kek Pelangi RM22.00/pcs

Tempahan ZIHAN dari Sepang
Terima kasih kepada ZIHAN

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Pelangi - ITA, Semenyih


Kek Pelangi RM22.00/pcs

Tempahan ITA dari Semenyih.
Terima kasih kepada ITA.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELAApam Pelangi, Puding Cendol Gula Melaka & Triorasa - ROZA, Bukit Mahkota.


Apam Pelangi RM20.00
Puding Cendol Gula Melaka RM25.00
Puding Triorasa RM25.00

Tempahan ROZA dari Bandar Bukit Mahkota, Kajang,
Terima kasih kepada ROZA.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

My Blog List