Tuesday, November 12, 2013

Kek Gula Hangus - PUAN NUR, Serdang


3pcs Kek Gula Hangus RM90.00

Tempahan PUAN NUR dari Serdang.
Terima kasih kepada PUAN NUR.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Pelangi - KAK IDAH, Bdr Baru Bangi


Kek Pelangi RM22.00/pcs

Tempahan KAK IDAH dari Bandar Baru Bangi.
Terima kasih kepada KAK IDAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Apam Palkadot - SIKIN, Nilai


Apam Palkadot 150pcs RM60.00

Tempahan SIKIN dari Nilai.
Terima kasih kepada SIKIN.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Gula Hangus Coklat & Apam Pelangi - KHAZILAH, Kajang


Kek Gula Hangus Coklat RM25.00/1kg
Apam Pelangi RM20.00

Tempahan KHAZILAH dari Kajang.
Terima kasih kepada KHAZILAH.

Tempahan 019 634 1552  Pn LELA

Kek Gula Hangus Coklat, Apam Pelangi & Apam Palkadot - NAIMAH, Nilai.


Kek Gula Hangus Coklat RM25.00/1kg
Apam Palkadot 50pcs RM20.00
Apam Pelangi RM20.00

Tempahan NAIMAH dari Nilai.
Terima kasih kepada NAIMAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Apam Pelangi - INA, Salak Tinggi


6pcs Apam Pelangi RM20.00/pcs.
Tempahan INA dari Salak Tinggi.
Terima kasih kepada INA.

Tempahan 0196341552 Pn LELA

My Blog List