Thursday, November 14, 2013

Kek Red Velvet - IDAH, Sepang


Kek Red Velvet RM89.00

Tempahan IDAH dari Sepang.
Terima kasih kepada IDAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Gula Hangus - SHAHROL, Bangi


Kek Gula Hangus  RM30.00

Tempahan SHAHROL dari Bangi
Terima kasih kepada SHAHROL.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Red Velvet - GHAN, Sepang


Kek Red Velvet RM89.00

Tempahan GHAN dari Sepang.
Terima kasih kepada GHAN

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Apam Palkadot, Apam Pelangi & Kek Caramel - ABBY, Cheras


Apam Palkadot 50pcs RM20.00
Apam Pelangi RM20.00
Kek Caramel RM30.00

Tempahan ABBY dari Cheras.
Semua tempahannya rekwes celoreng tentera
Terima kasih kepada ABBY.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Pelangi & Apam Palkadot - NAIMAH, Bdr Seri Putra


Kek Pelangi 2pcs - RM44.00
Apam Palkadot 200pcs - RM80.00

Tempahan NAIMAH dari Bdr Seri Putra.
Terima kasih kepada NAIMAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Kek Pelangi - KAK NOLLY, Kajang


Kek Pelangi RM22.00

Tempahan KAK NOLLY dari Kajang.
Terima kasih kepada KAK NOLLY

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

My Blog List