Tuesday, June 4, 2013

Kek Pelangi & Kek Gula Hangus - KAK IDAH, Bdr Baru Bangi.


2pcs Kek Pelangi RM22.00/pcs
2pcs Kek Gula Hangus RM30.00/pcs

Tempahan KAK MARSILA daripada Bandar Baru Bangi.
Terima kasih kepada KAK MARSILA.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

Apam Palkadot - KAK MARSILA, Putrajaya


Apam Palkadot tempahan KAK MARSILA dari Putrajaya.
Terima kasih kepada KAK MARSILA.

RM20.00/50pcs

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

My Blog List