Tuesday, June 4, 2013

Kek Pelangi & Kek Gula Hangus - KAK IDAH, Bdr Baru Bangi.


2pcs Kek Pelangi RM22.00/pcs
2pcs Kek Gula Hangus RM30.00/pcs

Tempahan KAK MARSILA daripada Bandar Baru Bangi.
Terima kasih kepada KAK MARSILA.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List