Thursday, November 14, 2013

Kek Pelangi & Apam Palkadot - NAIMAH, Bdr Seri Putra


Kek Pelangi 2pcs - RM44.00
Apam Palkadot 200pcs - RM80.00

Tempahan NAIMAH dari Bdr Seri Putra.
Terima kasih kepada NAIMAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List