Monday, September 24, 2012

Apam Pelangi - SHAHRANI


APAM PELANGI tempahan SHAHRANI dari NAHRIM, SERDANG.
Terima kasih kepada SHAHRANI

Apam Pelangi - RM 20.00

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List