Thursday, March 7, 2013

Kek Pelangi - KAK IDAH


Ini tempahan ke 2 KAK IDAH dalam Seminggu.
KAK IDAH dari Bandar Baru Bangi.
Terima kasih KAK IDAH.

Harga RM22.00

Pos RM8.00

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List