Sunday, September 29, 2013

Apam Palkadot - YATI, Bdr Baru Bangi


Apam Palkadot 50pcs tempahan YATI dari Bandar Baru Bangi.
Terima kasih YATI.

Harga RM20.00

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List