Wednesday, September 4, 2013

Apam Pelangi & Biskut Mazola - Lya, Putrajaya


5pcs Apam Pelangi Tempahan LYA dari Putrajaya
Berserta Biskut Mazola.
Terima kasih kepada LYA.

Harga Apam Pelangi RM20.00/pcs
Biskut Mazola RM18.00

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List