Tuesday, October 22, 2013

Kek Gula Hangus & Kek Pelangi - KAK IDAH, Bdr Baru Bangi


Kek Gula Hangus RM30.00
Kek Pelangi RM22.00

Tempahan KAK IDAH dari Bandar Baru Bangi.
Terima kasih kepada KAK IDAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List