Thursday, January 2, 2014

Kek Pelangi & Kek Gula Hangus - KAK IDAH, Bdr Baru Bangi


Kek Pelangi RM25.00/pcs
Kek Gula Hangus RM30.00/pcs

Tempahan KAK IDAH dari Bandar Baru Bangi.
Terima kasih kepada KAK IDAH.

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA


No comments:

My Blog List