Monday, February 17, 2014

Apam Pelangi & Apam Palkadot - KAK UMMI, Putrajaya


Apam Pelangi RM20.00
Apam Palkadot 100pcs - 0.50/pcs

Tempahan KAK UMMI dari Putrajaya.
Terima kasih kepada KAK UMMI

Tempahan 019 634 1552 Pn LELA

No comments:

My Blog List